Şcoala este locul unde se formează caractere, personalităţi şi oameni, este locul unde ne întoarcem mereu şi care rămâne în inimi pentru totdeauna, iar imaginea dascălului care ne-a îndrumat devine icoană.

               În toamna anului 1970, proaspătul local al Şcolii generale nr. 10 era izolat într-un câmp deschis, iar deplasarea spre şcoală se făcea pe o cărare formată din dale. În următorii ani instituţia a cunoscut un curs ascendent devenind o unitate de învăţământ reprezentativă pentru minicipiul nostru, care oferă condiţii favorabile pentru obţinerea unor rezultate notabile atât la nivel local, cât şi judeţean şi naţional. La începutul anului şcolar 1976-1977, printr-un concurs de împrejurări, şcoala şi-a schimbat numărul şi a devenit Şcoala generală nr. 7, denumire pe care şi-a păstrat-o până în 1995 când a fost „botezată” Şcoala „Horea, Cloşca şi Crişan” în memoria celor trei bravi români care au intrat în eternitate datorită idealurilor pentru care au luptat şi a credinţei în libertate şi dreptate.

               Dotată cu săli de clasă spaţioase şi luminoase, laboratoare moderne, cabinet de logopedie, cabinet de consiliere psihologică, ateliere şi cabinete amenajate pentru a veni în sprijinul procesului instructiv–educativ, cu o sală şi două terenuri de sport, şcoala noastră oferă condiţii propice dezvoltării sănătoase atât a minţii, cât şi a corpului. În minunata capelă amenajată în şcoală oricine poate intra pentru o clipă de reculegere, iar pentru cei care doresc să-şi umple sufletul şi mintea, biblioteca oferă posibilităţi multiple punând la dispoziţia tuturor cele peste 21000 de volume. Pentru că, în zilele nostre, limbile moderne sunt foarte importante pentru viitorul tuturor, punem un accent deosebit pe studiul limbilor engleză şi franceză.

               Toată lumea ştie că a forma un om este o adevărată artă, care cere migală, măiestrie şi abnegaţie, calităţi indispensabile unui adevărat dascăl, calităţi care nu lipsesc cadrelor noastre. Faptul că foşti elevi ai şcolii au devenit persoane responsabile în domeniul în care activează, că unii dintre ei au urmat drumul celor care i-au format şi au devenit la rândul lor dascăli plini de dăruire, nu face altceva decât să demonstreze, încă odată, calitatea educaţiei pe care au primit-o aici.